“Bouwlogistiek is geen kostenpost, bouwlogistiek is een toegevoegde waarde”

Efficiënter, schoner én slimmer.
Dit is Bouwhub Amsterdam.

Op een slimme manier de bouwplaatsen in de Metropoolregio Amsterdam bevoorraden: met het drukker worden van de stad wordt dit steeds essentiëler. Bouwhub Amsterdam denkt samen met u goed na over alle logistieke stromen in, om en rond de bouw. Zo voorkomen we opstoppingen, vertragingen, onnodige vervoersbewegingen en onveilige situaties.

Ieder bouwproject is uniek.

Daarom zorgen wij met maatwerkoplossingen voor duurzaamheid, efficiëntie en kostenreductie in de keten. De slimme logistieke concepten van Bouwhub Amsterdam zijn onlosmakelijk verbonden aan de bouwprocessen. Samen bouwen we slimmer en sneller. 

Green Deal ZES

Klimaatdoelstellingen en een wereldwijde trend van verstedelijking zorgen er op lokaal niveau voor dat we anders om moeten gaan met voertuigbewegingen en de uitstoot die hiermee gepaard gaat. Gemeente Amsterdam heeft de Green Deal ZES getekend, wat inhoudt dat in 2025 alle binnenstedelijke vervoersbewegingen emissievrij uitgevoerd moeten worden.

Bouwhub Amsterdam is een duurzaam initiatief dat zorgt voor minder vrachtwagens in de stad en op termijn voor elektrische vrachtwagens. Zo dragen we bij aan minder emissie een schonere toekomst.

meet our team

COPYRIGHT © 2024 bouwhub Sitemap website door Webvalue