Transport

Passend vervoer

Geen bouwlocatie is hetzelfde. Voor iedere locatie gelden andere risico’s en andere eisen. Maar daarmee ook andere mogelijkheden. Bouwhub Amsterdam kijkt naar het best passende vervoer, voor het project, maar vaak belangrijker, ook voor de directe omgeving. 

Het kan daarbij gaan om het transportmiddel: per as met diverse afmetingen, over water of zelfs inclusief verticaal transport op het werk. Maar ook over de randvoorwaarden die maken dat bouwlogistiek waarde toevoegt aan de bouw of overlast in de omgeving beperkt.

Denk aan specifieke laad en lostijden, vaste afspraken met omgevingsmanagement of verkeersregelaars en aangepaste afmetingen zodat er geen zorgen zijn over blokkades of passende vergunningen.

Transport per as

Passend vervoer… geen vrachtwagen is hetzelfde. Bouwhub Amsterdam garandeert dat onze vrachtwagens op de juiste locatie komen. Geen grote trailers die de gracht blokkeren, geen onveilige situaties doordat een bocht niet kan worden gemaakt. Door meesturende assen, verkorte opleggers of korte bakwagens komt Bouwhub Amsterdam overal. Veilig en verantwoord.

Met de komst van de 7,5 tons zone en de steeds strengere emissie regels geldt een ontheffingsplicht. Bouwhub Amsterdam ontneemt u deze administratieve zorg en kijkt ook als het gaat om duurzaamheid naar passende vervoersmiddelen. Wij rijden alleen met de Euro6 vrachtwagens en kunnen binnenkort zelfs CO2 neutraal rijden met onze vrachtwagens op 100% HVO diesel. Dit is een synthetische dieselolie die volledig wordt geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Kenmerken van deze brandstof:

  • Beperkt CO2 uitstoot met minimaal 89% t.o.v. gewone diesolie
  • Fossielvrij
  • Emissiearm
  • Grondstoffen niet ten koste van de voedselketen
  • Gemaakt van afvalstoffen

Deze HVO100 is een voorbeeld voor een verantwoorde deelname aan de circulaire economie.  

Verticaal Transport

Op ieder project geldt dat de torenkraan op een project staat ingepland voor de feitelijke bouw werkzaamheden. Het komt dan regelmatig voor dat deze werkzaamheden moeten worden onderbroken, dan wel dat een bouwtransport moet wachten, met veel overlast en extra kosten tot gevolg.

Door bakwagens in te zetten met autolaadkraan kan de aannemer zich met zijn kraan focussen op de bouw. Bouwhub Amsterdam lost zelf op de gewenste locatie, tot een hoogte van meer dan 25 m1. Soms is er dan zelfs geen torenkraan nodig!

Vervoer over water

Veel projecten in Amsterdam zijn behoorlijk goed bereikbaar over het water. Voor specifieke locaties is aan- of afvoer over het water voor de omgeving met afstand de meest vriendelijke oplossing. Bouwhub Amsterdam heeft de beschikking over diverse verdiepte bakken en schuiten om ook bij beperkte doorvaart hoogte met materialen op locatie te komen.

Daarnaast beschikken wij over de kennis en mogelijkheden om te voorzien in een tijdelijke laad of los locatie langs of boven het water. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij denken graag met uw mee.

Green Deal ZES

Doordat wij projecten met elkaar verbinden rijden we altijd met een maximale beladingsgraad. Bovendien rijden wij met de schoonste Euro 6-voertuigen en streven naar zero emissie.

Bouwhub Amsterdam heeft zich net als de gemeente Amsterdam aangesloten bij Greendeal ZES, een gezamenlijke doelstelling welke moet leiden naar zero emissie voor stadslogistiek. Kijk hier voor meer informatie.

COPYRIGHT © 2024 bouwhub Sitemap website door Webvalue